Rodzaje frezowania i ich specyfika

Frezowanie to rodzaj obróbki skrawaniem, w którym narzędzie (np. frez) odpowiada głównie za ruch obrotowy, natomiast przedmiot obrabiany (najczęściej) wykonuje ruch posuwowy. Proces ten realizowany jest z zastosowaniem specjalnych urządzeń określanych mianem frezarek, które są sterowane numerycznie (CNC). Frezowanie CNC pozwala na sprawną i dokładną obróbkę wielu płaszczyzn, a także rowków, kanalików czy innych detali. Warto przy tym wiedzieć, że wyróżniamy kilka rodzajów frezowania, a podziału na poszczególne typu dokonuje się w zależności od kryteriów technologicznych, konstrukcyjnych i kinematycznych.

Podział frezowania pod względem technologicznym

Pod względem technologicznym wyróżniamy:

  • frezowania walcowe (inaczej obwodowe): oś frezu znajduje się równolegle do obrabianej powierzchni;
  • frezowania czołowe: oś frezu znajduje się prostopadle do powierzchni obrabianej;
  • frezowanie skośne: oś frezu tworzy kąt od 0 do 90 stopni pod względem obrabianej powierzchni.
  • Podział frezowania pod względem konstrukcyjnym

Podział konstrukcyjny dokonywany jest na podstawie ilości jednocześnie obrabianych powierzchni. Wyróżniamy:

  • frezowanie pełne (inaczej trzystronne): powstają trzy powierzchnie obrobione;
  • frezowanie niepełne (inaczej dwustronne): powstają dwie powierzchnie obrobione;
  • frezowanie swobodne (inaczej jednostronne): powstaje wyłącznie jedna powierzchnia.

Podział frezowania pod względem kinematycznym

W ramach podziału kinematycznego wyróżniamy:

  • frezowanie przeciwbieżne: kierunek pracy ostrzy narzędzia są przeciwne do kierunku obrabianego przedmiotu;
  • frezowanie współbieżne: kierunek ruchu obrabianego przedmiotu jest zbieżny z kierunkiem pracy ostrzy narzędzia.

Jesteś zainteresowany usługami frezowania? Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.